Gecertificeerd installateur


Certificering


VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGA), Checklist voor Aannemers. Deze checklist is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.Met een VCA** erkenning geven wij aan dat ons bedrijf de veiligheidsprocedures waarborgt. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Middels een VCA-handboek beschrijven wij de veiligheidsprocedures binnen ons bedrijf om aan de VCA-checklist te voldoen. Een gecertificeerd VCA-systeem biedt ons bedrijf de volgende voordelen:
Wij voldoen aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet 
Veiligheidsbewustzijn bij medewerkers 
Betere organisatie t.a.v. werken op locatie 
“In business” blijven bij opdrachtgevers die VCA eisen 
 


Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit een wettelijke verplichting. STEK-gecertificeerde bedrijven voldoen niet alleen aan deze verplichting, zij tonen ook aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie geborgd zijn in hun werk. 

 
KOMO Instal is een KOMO-keurmerk, specifiek voor de installatiesector. Met een KOMO Instal-certificaat toont een installateur de professionaliteit van zijn onderneming en de vakbekwaamheid van zijn medewerkers aan. Een KOMO Instal-certificaat is een ‘erkende’ kwaliteitsverklaring. Dit betekent dat een installatie voldoet aan de geldende Nederlandse wettelijke eisen.
 
 
Door te voldoen aan de eisen voor het STEK-bedrijfscertificaat, toont de Loohuisgroep aan dat emissiepreventie volledig is geïntegreerd in de duurzame bedrijfsvoering. Loohuis neemt geen genoegen met de minimale (wettelijke) eisen maar uitsluitend met een hogere norm die we in de bedrijfsvoering hanteren.


Kiwa heeft vastgesteld dat het door Loohuis Installatiegroep gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, voor het toepassingsgebied:
Het installeren, onderhouden van elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties voor woningbouw en utiliteitsbouw. De certificering geldt tot 2016.Erkenning branddetectiebedrijf
Een goed functionerende brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn. Om zo'n brandmeldinstallatie te mogen ontwerpen, installeren en  onderhouden moet men een officieel branddetectiebedrijf zijn. Hiervoor zijn wij officieel erkend conform de Regeling Brandmeldinstallaties. BORG technisch beveiligingsbedrijf
Borg-beveiliging is een door verzekeraars erkende inbraakbeveiliging. Met een Borg-certificaat laat je aan je verzekeraar zien dat jouw woning of bedrijfspand een goede inbraakbeveiliging heeft. Je krijgt alleen een BORG-certificaat als je de beveiliging laat aanbrengen door een erkende installateur. Veel verzekeraars geven een korting op de premie als je dit certificaat kunt overleggen.


Priva Partner 2014
Priva heeft verklaard dat Loohuis volledig is ingevoerd in de methodiek van de intelligente Priva gebouwbeheerssystemen en beschikt over bewezen expertise om deze te installeren, te beheren en te onderhouden.


Philips LED Expert
Philips LED Expert word je alleen als er binnen je organisatie extensive kennis aanwezig is van de LED systemen, zowel op het gebied van ontwerp, montage als ook beheer.

KNX Partner
KNX.org heeft verklaard dat Loohuis volledig over bewezen expertise beschikt voor het installeren, beheren en onderhouden van KNX-installaties.
 
Lid van


UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.


De Plus van Twente heeft als doel om een informeel Twents kwaliteitsnetwerk neer te zetten, zichtbaar voor de gehele Nederlandse markt.


TVVL is een vereniging van mensen die zich toeleggen op de ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden voorzieningen en de invloed hiervan op de mens en zijn/haar functioneren.


Kredietwaardigheid


De Loohuisgroep behoort tot de top van financieel gezonde bedrijven. In tijden van financiële onzekerheid is het belangrijk te weten met wie men zaken doet, zodat bedrijven verantwoord kunnen samenwerken.
Klik hier voor het certificaat van Loohuisgroep.

LeerbedrijfLoohuisgroep is een erkend leerbedrijf wat wil zeggen dat vmbo-leerlingen een leerwerktraject wordt aangeboden, mbo-leerlingen stage (BOL) kunnen lopen en mbo-leerlingen of eigen medewerkers worden opgeleid en Loohuis daarbij voor alle onderdelen van de beroepspraktijkvorming zorgt (BBL).