Installatietechniek - Beheer & Onderhoud


Aan gebouwen worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Het aantal technische systemen voor klimaat, sanitair, verlichting, communicatie en veiligheid nemen toe en daarmee ook de zorg voor deze systemen.


Beheer
Door gebruik te maken van een gebouwen beheerssysteem kunt u op een overzichtelijke manier de controle houden over de techniek. De zorg over de techniek kunt u ook aan ons toevertrouwen. We sluiten dan een overeenkomst waarbij we middels beheer op afstand als het ware over uw schouder meekijken in uw gebouw. Op die manier kunnen we gewaarschuwd worden wanneer bepaalde grenswaardes worden overschreden. Dit kan veroorzaakt zijn door een defect component of een onjuiste instelling. Door het beheer op afstand wordt er dan gereageerd voordat u de storing heeft kunnen ervaren of zelfs al voor er een storing is.

Wij hebben ervaring met beheer op afstand in de zorgsector, kantoor- en bedrijfsgebouwen en tevens in de particuliere villabouw. U kunt ons dus inschakelen voor het integrale beheer en onderhoud van uw installaties, maar ook op afroep inschakelen voor het verrichten van onderhoud en service aan uw installaties. In beide gevallen met het zelfde doel: optimaal functionerende installaties.

Onderhoud
In veel utiliteitsgebouwen zoals zorgcentra, scholen, kantoren, ziekenhuizen, hotels en andere gebouwen staan verwarmingsinstallaties met een vermogen boven de 100 kW. Aan zulke professionele stookinstallaties worden speciale veiligheids- en milieueisen gesteld. Eigenaren zijn volgens de Wet Milieubeheer verplicht om nieuwe stookinstallaties bij het in gebruikstellen aan een inspectie te laten onderwerpen. Daarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de wettelijke veiligheids- en milieueisen. Daarna moet deze inspectie elke twee jaar worden herhaald!

Verder is de eigenaar verplicht om de installatie jaarlijks te laten onderhouden. Vanzelfsprekend hebben de eigenaren ook baat bij een veilige en goed werkende installatie, want die is zuiniger en gaat langer mee.
 
De inspecties en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door installateurs die daarvoor zijn gecertificeerd volgens het SCIOS, de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties. Wij adviseren u graag op dit terrein om er voor te zorgen dat u altijd verzekerd blijft van een goedgekeurde installatie die voldoet aan alle eisen.